Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Okiem eksperta - Jak wybrać projekt domu energooszczędnego?

 

Jak wybrać projekt domu energooszczędnego?
dr inż. arch. Miłosz Lipiński, Lipińscy Domy Biuro Projektowe

Budowa domu energooszczędnego to coraz częstszy i coraz bardziej świadomy wybór inwestorów. Zmieniają się także przepisy budowlane - od 2021 roku będziemy mogli budować jedynie domy w standardzie energooszczędnym.

O domu energooszczędnym możemy mówić, gdy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania EUco obniżymy poniżej poziomu 70 kWh/m2rok.

Od 2009 roku musimy zwracać uwagę na jeszcze jeden istotny parametr - na współczynnik Ep, dotyczący energii pierwotnej. Jest to dość złożony parametr, określający potencjalną ilość energii dostarczanej do budynku w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb bytowych, z uwzględnieniem strat przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaju nośnika energii wraz z jego odziaływaniem na środowisko.

Maksymalny współczynnik Ep wyliczało się w odniesieniu do tzw. współczynnika referencyjnego, obliczanego indywidualnie dla każdego budowanego obiektu.

Od stycznia 2014 roku będzie on określony jednoznacznie. W latach 2014 – 2016 jego wartość nie będzie mogła przekroczyć 120 kWh/m2 rok, od 2016-2020 95 kWh/m2rok, a od 2021 70 kWh/ m2 rok, co w praktyce wymusi budowanie domów właściwie pasywnych, z dużym udziałem wykorzystywania energii odnawialnych (np. energii słonecznej).

Wobec tak skonstruowanych przepisów i wymagań oraz konieczności udokumentowania wyników, przeciętnemu inwestorowi będzie bardzo trudno prześledzić prawidłowość przyjętych rozwiązań. Będzie on musiał zaufać projektantom.

Na dzień dzisiejszy wiedza wśród architektów o budownictwie energooszczędnym nie jest wystarczająco duża. Sytuacja zmieni się w najbliższych latach. Niedoszkolony projektant nie będzie potrafił zaprojektować obiektu spełniającego formalne wymagania, a tym samym nie będzie mógł wykonywać zawodu - dokształcanie więc leży w jego interesie.

Oczywiście równie ważne jest doświadczenie, pozwalające projektować domy energooszczędne racjonalnie, czyli przystępnie cenowo.

Żeby dobrze wybrać projekt, trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy.

Po pierwsze ważne są parametry energetyczne. Dobry dom energooszczędny powinien mieć współczynnik EUco poniżej 40 kWh/m2rok Dobrze, żeby miał zwartą, prostą bryłę, bez wbudowanego garażu. Ułatwi to wykonanie domu i uzyskanie wymaganej szczelności powietrznej, przyczyniając się do obniżenia kosztów budowy. Im bardziej „rozrzeźbiony” dom, tym trudniejszy i droższy w realizacji.

Warto zwrócić uwagę na zakładaną konstrukcję przegród, a głównie na ich współczynnik przenikalności cieplnej U. Wymagany od 2014 roku dla ścian, będzie na poziomie 0,25 W/m2K, ale warto zaprojektować ściany na poziomie 1,5 W/m2K. Nie zmienia to istotnie kosztów, w przypadku ścian tradycyjnych wystarczy 20cm dobrego ocieplenia, a dom będzie przez długie lata zgodny z przepisami i oszczędniejszy. Tak samo należy zwrócić uwagę na przenikalność cieplną dachu i podłogi, już dziś wykonując te przegrody zgodnie z przepisami na 2021 rok.

Budynek energooszczędny musi mieć też zredukowane mostki termiczne i odpowiednio zamontowanie okna (tzw. ciepły montaż), również o parametrach energooszczędnych. Najlepiej o wsp. całkowitym U dla ramy i szyby nie większym jak 0,9 W/ m2K. W takiej sytuacji nie trzeba się przejmować stosunkiem powierzchni okien do powierzchni ścian. Dopuszczalne powierzchnie okien od 2014 roku, których współczynnik U jest gorszy jak wspomniane 0,9, są zaskakująco małe. Duże przeszklenia pozwalają natomiast pozyskiwać energię słoneczną do ogrzewania domu, co naprawdę ma spore znaczenie.

Dom energooszczędny musi posiadać też wysokosprawną wentylację mechaniczną z rekuperacją i odpowiednio dobrane ogrzewanie. Jeśli na działce jest gaz ziemny, to gazowe, w innych przypadkach polecana jest pompa ciepła.

Kolejny warunek to taki, że dom energooszczędny powinien zużywać jak najmniej energii na codzienną eksploatację (oświetlenie, pracę urządzeń AGD). Powinien być też ekologiczny, co oznacza, że emisja dwutlenku węgla do atmosfery ograniczona musi być do minimum. Warto też podkreślić, jak istotne jest wykonanie domu zgodnie z projektem, przez fachową ekipę. W innym przypadku poniesiemy koszty, a efekt może być niezadowalający. Dom energooszczędny zaprojektowany z uwzględnieniem powyższych wytycznych konsumuje 3-5 razy mniej energii do ogrzewania, a przy tym nakłady poniesione na jego budowę są obecnie wyższe jedynie o 6-8% od budowy takiego samego budynku, ale nie energooszczędnego.

Oprócz zalet ekonomicznych, jest jeszcze kilka innych plusów mieszkania w takim domu, jak choćby przyjazny klimat panujący we wnętrzu (dzięki stałemu dopływowi świeżego powietrza i stabilnej temperaturze), czy brak zawilgoceń i pleśni. Dodatkowo zastosowane systemy grzewcze są niemal bezobsługowe – spokojnie można wyjechać na dłuższy zimowy urlop bez obawy, że wrócimy do nieprzyjemnie wychłodzonego domu.

Na rynku jest duży wybór katalogowych projektów energooszczędnych. Można też zlecić wykonanie projektu indywidualnego. W każdym z przypadków warto kierować się tym, czy autorzy mają doświadczenie w projektowaniu takich domów - kompetentny architekt jest gwarancją tego, że dom będzie energooszczędny nie tylko z nazwy. Wybranego architekta należy po opracowaniu projektu koncepcyjnego poprosić o wstępną charakterystykę energetyczną i szczegółowo ją omówić.

PARTNERZY