Zapraszamy do przeczytania artykułu:

17.4. Pasywna hala sportowa w Słomnikach

Hala w Słomnikach, w województwie małopolskim, jest pierwszą w Polsce halą sportową zbudowaną w standardzie pasywnym.

17.4.1.  Rozwiązania konstrukcyjne

Uzyskanie  standardu  pasywnego  umożliwiło m.in. odpowiednie usytuowanie budynku, wykorzystanie okien energooszczędnych z systemem rolet wewnętrznych i zewnętrznych oraz zastosowanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła o sprawności ponad 85%, który wspomaga niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe. Ściany zewnętrzne zbudowane są z bloczków silikatowych, pozwalających na akumulację ciepła, a ocieplenie zrealizowane zostało z użyciem szarego styropianu o grubości 30 cm. Dach został zaizolowany (na blasze trapezowej) 40 cm warstwą płyt z twardej wełny mineralnej, pokrytą od góry papą termozgrzewalną.

17.4.2.  Charakterystyka energetyczna

Zastosowanie omówionych tu rozwiązań umożliwiło uzyskanie zapotrzebowania na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji na poziomie
15 kWh/(m2rok), czyli jak dla standardu NF15. Dzięki temu zużycie energii zmniejszyło się o 87%, a roczna emisja CO2 o ponad 90% w stosunku do budynku spełniającego obecne wymagania.

17.4.3.  Koszty budowy i eksploatacji

Koszt budowy hali wyniósł 6,7 mln zł, co w porównaniu do budowy tradycyjnego obiektu było kosztem  o  12%  większym.  Jednak  na  ogrzewaniu hali można zaoszczędzić aż 40 tys. zł w ciągu roku, co sprawia, że inwestycja powinna się zwrócić już po około 15 latach.

 

Rysunek 17.10 Hala pasywna w Słomnikach, widok z zewnątrz, źródło: www.slomniki.pl

Rysunek 17.11 Hala pasywna w Słomnikach, widoczny system wentylacji mechanicznej, źródło: www.slomniki.pl

PARTNERZY