Zapraszamy do przeczytania artykułu:

8. Szczelność powietrzna budynku

Problem szczelności powietrznej budynku jest zazwyczaj pomijany, jednak w przypadku domów energooszczędnych NF15 czy NF40 jest to wymóg, którego spełnienie jest jednym z warunków otrzymania dopłaty do kredytu w ramach Programu NFOŚiGW. Bez szczelnej obudowy budynku nie tylko system odzysku ciepła nie będzie działał odpowiednio, ale także nie osiągniemy zaplanowanych oszczędności w użytkowaniu domu czy mieszkania. Wyróżniając trzy przykładowe rodzaje przegród, mianowicie ściany zewnętrzne, płytę fundamentową i dach, każda z nich musi mieć odpowiednio wykonaną warstwę odpowiedzialną za szczelność. I tak dla ścian zewnętrznych jest to tynk, dla płyty fundamentowej – żelbet, zaś w przypadku dachu – folia paroszczelna. Musimy pamiętać, że zapewnienie szczelności to nie uszczelnianie newralgicznych miejsc na ostatnim etapie budowy, ale pamiętanie o nich już podczas projektowania.
Szczelność obudowy budynku wraz z wentylacją decyduje o intensywności wymiany powietrza między wnętrzem budynku a otoczeniem, czyli odpowiada za dostarczenie tlenu i odprowadzenie m.in. dwutlenku węgla i wilgoci.

PARTNERZY