Zapraszamy do przeczytania artykułu:

3.2 Świeże powietrze

 

W wielu tradycyjnych budynkach świeże powietrze dopływa do pomieszczeń przez nieszczelności stolarki okiennej. W standardzie energooszczędnym wszystkie elementy zewnętrznej powłoki budynku są szczelne, co oznacza, że praktycznie wyeliminowane są wszelkie nieszczelności okien i przegród zewnętrznych. Dlatego tak ważne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej, zapewniającej nam dostęp świeżego powietrza.

System wentylacji mechanicznej ma wiele zalet w stosunku do wentylacji naturalnej. Przede wszystkim zapewnia stałą wymianę powietrza oraz usunięcie
zanieczyszczeń powstających w wyniku użytkowania budynku. Ponadto, dzięki zastosowaniu filtrów w układzie wentylacji, kurz oraz pyłki nie przedostają się do powietrza w pomieszczeniach, zmniejszając tym samym ryzyko alergii. Dodatkowo poprzez stałą wymianę powietrza możliwe jest zachowanie odpowiedniej jego wilgotności, (poniżej 45%), która ogranicza rozmnażanie się roztoczy zimą oraz pozytywnie wpływa na kondycję środowiska wewnętrznego.

MIT:
Budynki energooszczędne nie oddychają, ponieważ są zbyt szczelne, co prowadzi do pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego.

FAKT:
To prawda, że jakość powietrza wewnętrznego w budynku, w którym powietrze nie jest wymieniane (budynek nie oddycha) jest bardzo niska, a budynki
energooszczędne są bardzo szczelne. Oznacza to, że nie „oddychają” przez przegrody. Za wymianę powietrza w budynkach energooszczędnych odpowiada jednak system wentylacji mechanicznej. Zapewnia on stałe dostarczanie świeżego powietrza zewnętrznego i usuwanie powstałych zanieczyszczeń, dzięki czemu jakość powietrza wewnętrznego jest bardzo wysoka, a odzysk ciepła z powietrza wywiewanego pozawala ograniczyć do minimum straty ciepła na wentylację.

PARTNERZY